Verbíři a krysaři – po ovoci je poznáte (2)

2 779 Zhlédnuto

Stínoví lídři v čase viru

Druhá část seriálu Verbíři a krysaři vznikla zcela ad hoc. Chtěli jsme se v časech výjimečného stavu a pandemie koronaviru odmlčet, nezdálo se nám vhodné se zabývat manipulacemi nebo zavádějícími informacemi v interakcích na sociálních sítích, domnívali jsme se totiž, že mnohem nebezpečnější jsou manipulace a hoaxy, šířené v médiích – a těmi se zabývají projekty typu manipulátoři.cz nebo fakescape (a mnohé další), byla by to zbytečná konkurence a štěpení sil.

Bohužel se ale stále častěji setkávám s jevem, který zcela patří do tohoto seriálu i do VOLEBNÍHO SPECIÁLU – a tím jsou, řekněme, stínoví  lídři. Od vypuknutí pandemie sledujeme všichni denně snahy o monetizaci strachu z nákazy (například prodej předražených ochranných pomůcek). Potkáváme však také hvězdy nově zrozené z obav a nejistoty – rádce, kouče, velitele, ne-li rovnou prezidenty.

Člověku, který není lékař, mikrobiolog, zdravotník, důstojník, zkrátka specialista, obvykle jistý přirozený ostych nedovolí vyjadřovat se fundovaně k odborným tématům. Řeklo by se, že je to známka prosté slušnosti. Ze stejného důvodu takový člověk předpokládá u druhých totéž. Někoho, kdo se vyjadřuje nahlas a důrazně, hodnotí situaci, vydává doporučení, zkrátka vystupuje se sebevědomím odborníka, slušně vychovaný člověk bude za odborníka považovat, protože – podle sebe – předpokládá, že by si to za stávající vypjaté situace nikdo jiný než odborník nedovolil.

Chyba lávky! Od počátku pandemie sleduji dva profily. Oba jsou živí lidé, žádní trollové, oba jsou profesí do jisté míry odborníci ve svém oboru a oba jsou poměrně aktivní na sociálních sítích. Jsou dobrým příkladem toho, o čem chci mluvit, přestože zdaleka nejsou jediní. Na sociálních sítích máme všichni tendenci vyjadřovat se ke všemu od politiky po cenu mrkve. Ne každý z nás si tím však dobude suitu následovníků a nimbus hrdiny.

Profily, které jsem zvolila za příklad, se k současné situaci oba vyjadřují s puncem odbornosti. Liší se v tom, že ten, který by se z hlediska profese k problematice koronaviru vyjadřovat mohl – a v tom případě možná i měl – mluví zcela obecně a mírně tajuplně a vytváří mix státnicko – vlasteneckých frází, náznaků o konspiracích a chápavého mentorství. Ten druhý se k situaci vyjadřuje z hlediska své (jiné) odbornosti a řeší převážně politickou část virového průšvihu. Vyjadřuje své postoje buď velmi proklamativně ve větách zvolacích, nebo vysoce odborným jazykem. Domnívá se, že člověk s jinou nebo menší odborností nemůže řečenému rozumět. (To cituji.)

Oba profily se k tématu vyjadřují na své zdi, komentují posty druhých a diskutují ve skupinách. Neoslovují ty, které kritizují, přímo, nýbrž na ně hřímají z bezpečí svého profilu (přesto se k politikům nebo jiným kritizovaným obracejí, jako by je tito mohli slyšet).

A ejhle, má to úspěch. Stále větší množství lidí přidává svá „to jste řekl pěkně“, „taková slova tesat“, „čerpáme u vás jistotu v této těžké době“, srdíčka a lajky a nakonec – „vy byste měl/a kandidovat na prezidenta“.

Proč mi taková věc připadá děsivá? Protože stojíme tváří v tvář hrozbě, která – myslím – přesahuje dosavadní zkušenost nás všech. Protože je možné, že se před její tváří stírají rozdíly v odbornostech, pozicích, zkrátka v lecčems. Protože v tu chvíli čekáme od lídrů, že nám půjdou příkladem, že nám pomohou situaci chápat, že nás povzbudí v konkrétních věcech a že nám vlastním příkladem ukážou, jak by se každý z nás mohl zapojit a situaci řešit. Trávit drahocenný čas rozčilováním na sociální síti, výzvami vládě, které jí neadresujeme reálně, ale pouze řečnicky, mlžit a naznačovat, to je zoufalá ztráta času.

Zájem okolí lichotí každému. Ale když v Evropě i po celém světě hledáme každý podle svých možností cestu, jak se popasovat s COVID 19, bylo by slušné se od prezidentských kandidatur distancovat (a to myslím doslova – ani jeden z ilustračních profilů tu obrovskou chválu nedokázal odmítnout nebo nějak výrazněji redukovat). Využít oblíbenost na sociální síti k něčemu smysluplnému, to by, myslím, schopnosti lídra prokázalo lépe. Říkal to ostatně jeden moudrý muž než šel na smrt. „Po ovoci je poznáte.“

Hlavní děsivý fakt je stejný jako v předchozím dílu tohoto seriálu, tady je onen děs ale zesílen tím, že stojíme tváří v tvář skutečnému nebezpečí – a přesto jsme ochotni se nechat uchlácholit zdáním místo skutečného ovoce. Proto je to apel i na nás, kteří se bojíme a  hledáme někoho, komu bychom věřili a kdo by nás vedl. Mějme na něj tento nárok!

Co tedy s tím?

Kdo se jasně vyjadřuje, obvykle také jasně myslí, dovolím si parafrázovat George Orwella. Zkusme si dříve, než něčí postoj lajkujeme a sdílíme, položit pár otázek. Ptejme se:

  • jak srozumitelně a jednoduše se ke stávající situaci vyjadřují
  • jak relevantní zdroje používají pro své argumenty
  • zda jsou ochotni se o své zdroje podělit a nepovyšují se ve jménu utajených nebo příliš odborných znalostí
  • jsou schopni měnit svá slova v činy a lze to ověřit (výkřiky na vlastní zdi bez prolinku na adresáta můžeme sdílet s přáteli jako více či méně oprávněný povzdech nad šlendriánem, ale lídra to z nás nedělá)

Proto jsme pro vás všechny  na stránce Cui bono začali zveřejňovat příklady dobré praxe – lidí a skupin, které nesbírají body, nýbrž výsledky. Budeme rádi, když ji navštívíte a podíváte se, jak vypadají ti, jejichž jména často ani neznáme, a jaká za nimi za těch pár dní leží neuvěřitelná spousta práce. Děláme to proto, že jednou z nejobludnějších manipulací, kterým je třeba čelit, jsou přisvojené nebo zcela fiktivní zásluhy.

Ano, nejde to dokázat, nejde za to trestat, ale ti lidé, kteří navzdory tomu nabízejí své skvělé nápady zdarma a všem, aby se dostaly tam, kde z nich může něco užitečného vzniknout, ti si to nezaslouží. Budeme rádi, když jim vyjádříte podporu – u nich na stránkách, aby se to k nim skutečně dostalo.

Bude to ještě těžké. Podporujme se a držme si palce. Vytahování a mlžení nechme jiným. Na každém kroku vidíme, k čemu je dobré, když dojde na lámání chleba.

A buďme zdraví!

Anna Valentová

Zaujali jsme Vás? Podpořte nás!

Deset procent Vaší podpory pošleme na projekty skupiny Covid19.cz -Data proti Covid.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *